Other

The environment of the country has become the arena of attack and conflict between Iran and Kurdistan

10/08/2023

 

محیط زیست کشور عرصه هجمه و درگیری ایران و کردستان شده است

    محیط کردستان اشغالی در آتش نقشه های استعماری سیستماتیک تهران غرق در آتش و دود شده است.
طبیعت و محیط کردستان به عرصه درگیری بین دولت اشغالگر فارس و کردستان تبدیل شده است که شکست نخورده و به مبارزه و مقاومت عادت کرده است. این حمله و مقاومت زمینه دیگری در برخورد ناسیونالیسم آزادیبخش کرد و ناسیونالیسم متجاوز ایرانی است.
    فداکاری محیط بانان و نجات فرزندان کشور از دور و نزدیک برای خاموش کردن آتش دشمن نشان می دهد که خاک، آب، درختان، سنگ ها و حیوانات این سرزمین بخشی از هویت ملی کرد است.
     در کنار اشغال کردستان به زور، غارت، نابودی اقتصاد و ثروت ملی، 100 سال آسیمیلاسیون، تغییرات جمعیتی، حمله به موقعیت خانواده و برنامه ریزی سیستماتیک برای سلب سرمایه اجتماعی افراد و جوامع کرد، کشور آغری آرارات و زاگرس قطع همه نفس های زندگی و مقاومت سال به سال شدیدتر می شود.
تهران با مردم و محیط زیست و آسمان و زمین خود در صدد است بر کردستان ظلم کند و برای همیشه تحت کنترل خود قرار دهد. از این رو علاوه بر کشتار، اعدام، رعب و وحشت و بردگی مردم خود، به طبیعت و اکوسیستم آن حمله می کند.
 ایران یک جاده نظامی از میان دشت های حاصلخیز کشور ساخت. پایگاه های نظامی می سازد. پایگاهی را در دل جنگل ها و بالای کوه ها ایجاد می کند. معادن جاده ها؛ جان درختان، سنگ ها، جزر و مد و موجودات را آتش زد. چشمه ها را کور می کند، آب رودخانه ها را منحرف می کند و تشنگی را بر زمین ها تحمیل می کند.
      سوزاندن جنگل های کردستان و جنایت سیستماتیک تخریب اکوسیستم این کشور و ایجاد فاجعه سوزاندن هزاران درخت و حیوان تنها نفرت کور دولت اشغالگر از مردم و زمین و خاک نیست؛ بلکه بخشی از پروژه دولت اشغالگر برای سوزاندن روحیه عدم تسلیم و شکست اراده مقاومت مردم کرد است.
     اما بر خلاف رویایی که تهران در کردستان می بیند، زخم های طناب، اعدام، گلوله، شکنجه پسرانش، سوزاندن درختان و پرندگان، اندیشه آزادی کامل و اراده برای سرنگونی مهاجمان را تقویت می کند. در نهایت این درختان زخمی هستند که به پای سربازان اشغالگر می چسبند و مانع فرار آنها می شوند. این رودخانه ها هستند که پایگاه ها و بناهای ایران را ویران می کنند، کوه ها هستند که پناهگاه نیروهای دشمن می شوند، بالاخره بعد از همه زخم ها، کردستان است که بر مهاجمان پیروز می شود.

حزب آزادی کردستان PAK
8 اوت 2023

Most Read

  • 24 Hours

  • One Week

  • One Month

Voting

raprsi english

yes
%50.00
1 Vote
no
%50.00
1 Vote
نتایج آرا
  • p
سەرەوە