آخرین اخبار

2021-11-02 کشتە شدن یک چوپان در ارومیە بە دست نیروھای رژیم اسلامی 2021-10-28 test 2020-10-30 پیام رهبر استقلال روژهلات به‌ مناسبت عید خاوندكار 2020-06-25 رهبرPAK طی پیامی بمناسبت بیست و نهمین سالگرد بنیانگذاری پارت آزادی کوردستان، تاسیس «سپاه‌ ملی كوردستان» را اعلام نمود.متن پیام رهبر PAK ، بشرح ذیل است: 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

02/11/2021کشتە شدن یک چوپان در ارومیە بە دست نیروھای رژیم اسلامی

کشتە شدن یک چوپان در ارومیە بە دست نیروھای رژیم اسلامی
جزئیات اخبار

اخبار

 • 05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند
  جزئیات اخبار

  هنر و ادبیات

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

کوردستانی

 • منطقە ای

 • جهانی

اطلاعیە

 • 30/10/2020

  پیام رهبر استقلال روژهلات به‌ مناسبت عید خاوندكار

 • 25/06/2020

  رهبرPAK طی پیامی بمناسبت بیست و نهمین سالگرد بنیانگذاری پارت آزادی کوردستان، تاسیس «سپاه‌ ملی كوردستان» را اعلام نمود.متن پیام رهبر PAK ، بشرح ذیل است:

پیشمرگ

همه‌ پرسی

raprsi yakam

yes
%50.00
1 رای
no
%50.00
1 رای
نتایج آرا

پربیننده ترین

 • 24 ساعت

 • یک هفته

 • یک ماه

ویدئو

شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

05/01/2019 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

همه فیلم ها

بــــالا