آخرین اخبار

2022-07-03 قطعنامۀ مجلس عمومی PAK در خصوص لزوم تشکیل جبهەای کوردستانی 2022-06-26 قطعنامەء اجلاسیهء مجلس عمومی PAK پیرامون تلاشهای ابقای دولت-ملت ایران و تدوام حاکمیت سیاسی ملت فارس 2022-04-24 جنایتی دیگر از مزدوران حکومت اشغالگر و دیکتاتوری فارس_ایران 2022-02-26 اطلاعیهء‌ پارت آزادی كوردستانPAK در بارهء‌ جنایت بیو تروریستی دولت اشغالگر فارس 2022-02-21 بیانیەء پارت آزادی کوردستانPAK بە مناسبت روز زبان مادری 2022-01-04 اطلاعیەء پارت آزادی کوردستانPAK در بارەء جانباختن «عادل کیانپور»(هربود لُر) 2022-01-02 🔸فوری عادل کیان پور( ھربود لور) مبارزPAK،با تزریق مادە «رایسین»، توسط اطلاعات سپاە پاسداران ترور شدە است، نە در نتیجە اعتصاب غذا. 2022-01-02 🔸فوری عادل کیان پور( ھربود لور) مبارزPAK،با تزریق مادە «رایسین»، توسط اطلاعات سپاە پاسداران ترور شدە است، نە در نتیجە اعتصاب غذا. 2021-12-23 مجموعه شعر کوردی «وه‌فرینه‌گان» اثر تازەای از «جلیل آهنگرنژاد» منتشر شد 2021-11-02 کشتە شدن یک چوپان در ارومیە بە دست نیروھای رژیم اسلامی 2021-10-28 test 2020-10-30 پیام رهبر استقلال روژهلات به‌ مناسبت عید خاوندكار 2020-06-25 رهبرPAK طی پیامی بمناسبت بیست و نهمین سالگرد بنیانگذاری پارت آزادی کوردستان، تاسیس «سپاه‌ ملی كوردستان» را اعلام نمود.متن پیام رهبر PAK ، بشرح ذیل است: 2019-01-05 رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند 2019-01-05 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

03/07/2022قطعنامۀ مجلس عمومی PAK در خصوص لزوم تشکیل جبهەای کوردستانی

قطعنامۀ مجلس عمومی PAK در خصوص لزوم تشکیل جبهەای کوردستانی
جزئیات اخبار

اخبار

 • 04/01/2022

  اطلاعیەء پارت آزادی کوردستانPAK در بارەء جانباختن «عادل کیانپور»(هربود لُر)
  جزئیات اخبار

  دیکر مطالب

 • حقوق بشری

  02/01/2022

  🔸فوری عادل کیان پور( ھربود لور) مبارزPAK،با تزریق مادە «رایسین»، توسط اطلاعات سپاە پاسداران ترور شدە است، نە در نتیجە اعتصاب غذا.

 • کوردستانی

  02/01/2022

  🔸فوری عادل کیان پور( ھربود لور) مبارزPAK،با تزریق مادە «رایسین»، توسط اطلاعات سپاە پاسداران ترور شدە است، نە در نتیجە اعتصاب غذا.

 • هنر و ادبیات

  23/12/2021

  مجموعه شعر کوردی «وه‌فرینه‌گان» اثر تازەای از «جلیل آهنگرنژاد» منتشر شد

 • کوردستانی

  02/11/2021

  کشتە شدن یک چوپان در ارومیە بە دست نیروھای رژیم اسلامی

 • ریاست حزب

  30/10/2020

  پیام رهبر استقلال روژهلات به‌ مناسبت عید خاوندكار

 • ریاست حزب

  25/06/2020

  رهبرPAK طی پیامی بمناسبت بیست و نهمین سالگرد بنیانگذاری پارت آزادی کوردستان، تاسیس «سپاه‌ ملی كوردستان» را اعلام نمود.متن پیام رهبر PAK ، بشرح ذیل است:

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

 • هنر و ادبیات

  05/01/2019

  رییس هواوی: پیشرفته هستیم و آمریکا نمی تواند نابودمان کند

کوردستانی

 • منطقە ای

 • جهانی

اطلاعیە

 • 21/02/2022

  بیانیەء پارت آزادی کوردستانPAK بە مناسبت روز زبان مادری

 • 30/10/2020

  پیام رهبر استقلال روژهلات به‌ مناسبت عید خاوندكار

 • 25/06/2020

  رهبرPAK طی پیامی بمناسبت بیست و نهمین سالگرد بنیانگذاری پارت آزادی کوردستان، تاسیس «سپاه‌ ملی كوردستان» را اعلام نمود.متن پیام رهبر PAK ، بشرح ذیل است:

 • 03/07/2022

  قطعنامۀ مجلس عمومی PAK در خصوص لزوم تشکیل جبهەای کوردستانی

 • 26/06/2022

  قطعنامەء اجلاسیهء مجلس عمومی PAK پیرامون تلاشهای ابقای دولت-ملت ایران و تدوام حاکمیت سیاسی ملت فارس

 • 26/02/2022

  اطلاعیهء‌ پارت آزادی كوردستانPAK در بارهء‌ جنایت بیو تروریستی دولت اشغالگر فارس

 • 04/01/2022

  اطلاعیەء پارت آزادی کوردستانPAK در بارەء جانباختن «عادل کیانپور»(هربود لُر)

پیشمرگ

همه‌ پرسی

raprsi yakam

yes
%50.00
1 رای
no
%50.00
1 رای
نتایج آرا

پربیننده ترین

 • 24 ساعت

 • یک هفته

 • یک ماه

ویدئو

شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

05/01/2019 شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به خاطر دیوار مرزی

همه فیلم ها

بــــالا